Nytt juridiskt arkiv

svensk juridisk tidskrift
(Omdirigerad från Nytt Juridiskt Arkiv)

Nytt juridiskt arkiv, NJA, är en svensk periodisk skrift där bland annat refererat över domar från Högsta domstolen publiceras. Nytt juridiskt arkiv är uppdelat i två avdelningar:

Ett urval av Nytt juridiskt arkiv

Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen (1874-)

Här lämnas uppgift angående alla domar och utslag meddelade av Högsta domstolen. Utförligare referat ges av sådana mål, som kan anses vara av något juridiskt värde, medan däremot beträffande de övriga införs endast kortare notiser, närmast avsedda för domaren och de i målet intresserade.

Avd. 2, Tidskrift för lagstiftning (1876-)

Här lämnas redogörelse för nya lagar med utdrag av förarbeten, översikt av de vid riksdagen behandlade lagfrågorna samt uppsatser i juridiska ämnen.

Från början gavs NJA ut av häradshövdingen G. B. A. Holm, och därför används ibland förkortningen "H" i lagboken för hänvisningar till NJA avdelning 1.

Lista över utgivare av NJA Avd. 2 på P. A. Norstedt & söners förlag

redigera

Lista över utgivare av NJA Avd 2. på Norstedts juridik (Wolters Kluwer fr.o.m oktober 2015)

redigera

Se även

redigera


 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Nytt juridiskt arkiv, 1904–1926.