Nya centern (partigrupp 1883–1887)

Nya centern var under riksdagarna 1883-1887 beteckningen på en av de frihandelsvänliga partigrupper i andra kammaren som uppstod efter splittringen av Centern. Nya centern hade juristen Sigfrid Wieselgren som ledargestalt. Under den hårdnande tullstriden återförenades Nya centern 1887 med Center-högern till den löst sammansatta gruppen Andra kammarens frihandelsparti, som 1889 konstituerade sig som Andra kammarens center.

KällorRedigera

  • Tvåkammarriksdagen 1867-1970 (Almqvist & Wiksell International 1990), band 4, s. 14-15