Nordhordlandsbrua är en bro i Vestland fylkeVestlandet i Norge som förbinder Flatøy i Melands kommun med fastlandet vid Hordvik i Bergens kommun. Bron är en del av Europaväg 39 som förbinder Trondheim med Ålborg i Danmark.

Flytbrodelen.
Del av snedkabelbron.

Nordhordlandsbrua är en kombinerad snedkabel- och pontonbro. Den färdigställdes 1992 och ökade därmed markant möjligheterna till vägtransporter till och från Bergen. Brons totala längd är 1614 meter varav den flytande delen utgör 1245 meter. Hängbrodelens längd är 368 meter och den segelfria höjden är max 32 meter. Under pontonbrodelen är segelhöjden 5 meter. Fjorden är ungefär 500 m djup varför konstruktionslösningen med en flytande del är fördelaktig ur både kostnads och miljösynpunkt. Tidvattnets inverkan har man löst med teknologi som erfarits på oljeborrplattformar.

Externa länkarRedigera