Måns Johansson (Natt och Dag) till Brokind, född 1500, död 1555, var en svensk riddare, riksråd och lagman i Östergötland. Han var son till riksrådet Johan Månsson (Natt och Dag) och Alfrid Jönsdotter (Tre rosor).

Måns Johansson
Titlar
Tidsperiod 1528
Utnämnd av Gustav Vasa
Tidsperiod 1529
Utnämnd av Gustav Vasa
Lagman i Östergötland
Tidsperiod 1543–1555
Tidsperiod 1552–1555
Utnämnd av Gustav Vasa
Tidsperiod 1555
Utnämnd av Gustav Vasa
Personfakta
Född 1500
Död december 1555
Viborgs slott
Släkt
Frälse- eller adelsätt Natt och Dag
Sätesgård Brokind i Östergötland
Far Johan Månsson (Natt och Dag)
Mor Alfrid Jönsdotter (Tre rosor)
Familj
Make/maka Barbro Eriksdotter (Bielke)
Barn Erik
Alfrid
Nils
Johan
Carin
Margareta
Anna

Adelsätten Natt och Dags vapensköld.

Av hans tidiga liv vet man nästan ingenting. Han var en av dem som vid Gustav Vasas kröning dubbades till riddare, och året därefter, 1529, upphöjdes han till riksråd. Av konungen åtnjöt han mycket förtroende och återgäldade detta med en orubblig trohet och tillgivenhet. Sedan han någon tid varit slottsloven på Kalmar, utnämndes han 1543 till lagman i Östergötlands lagsaga. I denna utnämning yttrar sig Gustav Vasas tillit till mannen, eftersom just de till denna domsaga hörande landsändar då befann sig i fullt uppror. Den nye lagmannen uppträdde där inte bara som medlare, utan även som härförare och var en av de få som personligen vågade möta Nils Dacke för att dagtinga. 1552 förordnades han att vara ståthållare på Vadstena slott och blev tre år senare slottsloven på Viborg. Där dog han i slutet av 1555.

Gift med sin styvmors syster Barbro Eriksdotter (Bielke) med vilken han fick sex barn, vilka växte upp på släktens säte Brokind i Östergötland.

Barn:

  1. Nils Månsson

Källor

redigera