Uppslagsordet ”Sartorius” leder hit. För andra betydelser, se Sartorius (olika betydelser).
  • Skräddarmuskeln går snett över låret från höftens utsida till skenbenets insida. Muskeln används när du sitter med korslagda ben i så kallad skräddarställning. Höftlederna böjs och låren vrids utåt när skräddarmusklerna dras ihop.  Samtidigt böjs knälederna och underbenen vrids inåt.
  • Enligt vårdguiden 1177.

Skräddarmuskeln, musculus sartorius, är en av våra muskler på framsidan av låret. Muskeln har som funktion att utföra flexion samt utåtrotation, flexion och abduktion av höftleden (skräddarposition).

Sartorius