Romerska missalet (latin: Missale Romanum) är en av den Romersk-katolska kyrkans liturgiska böcker. Boken innehåller 1) mässans samtliga texter, 2) liturgiska anvisningar samt 3) noter till de av prästen sjungna delarna av mässan.

Paulus VI:s Missale romanum 2002.

Det föreligger idag två romerska missalen, dels den 2002 utgivna, tredje officiella utgåvan av Paulus VI:s romerska missale (se Paulus VI:s mässa), dels det romerska missale som innehåller den klassiska romerska riten (så kallad tridentinsk rit, senast officiella utgåva 1962).