Mellersta Blekinge järnväg, sedan 1903 Blekinge Kustbana etablerades av Mellersta Blekinge Järnvägsaktiebolag (MBlJ). Banan byggdes 1884 till 1886 och förbands 1906 med bibanan Holjebanan till Olofström. Redan från 1890 hade banan direkta förbindelser mellan Karlskrona och Kristianstad. Den 8 juni år 1889 invigdes den nya sträckningen mellan Karlshamn och Karlskrona där Ronneby fick vara säte för bolagets huvudkontor. Ronneby fick även en bibana ut till Ronneby hamn i samband med anläggandet av den nya järnvägen med stopp vid Brunnshotellet, dock på motsatt sida av Ronnebyån. Utvecklingen av banan blev att Mellersta Blekinge järnväg köpte upp Västra Blekinge Järnväg av Karlshamns stad år 1902. banan förstatligades år 1942 men det skulle dröja fram till 1950-talet innan den byggdes om från smalspårsbredd till normalspårsbredd.

Mellersta Blekinge järnväg
Ånglok på Strandgatan i Ronneby.jpg
Fotografi från 1887 över Mellersta Blekinge Järnväg längs Strandgatan i Ronneby. Ångloket nr. 21 Rudolf Horn ankommer från väst mot Ronneby station. Foto ur Blekinge museum arkiv.
Allmänt
PlatsSverige, Blekinge
SträckaKristianstad-Karlskrona
Anslutande linjerBredåkra–Tingsryds Järnväg Östra Blekinge Järnväg Västra Blekinge Järnväg Holjebanan
Organisation
Invigd1889
Nedlagd1957-08-28 (Ombyggnad till normalspår färdigställd)
Ägaref.d. Mellersta Blekinge Järnvägsaktiebolag (MBlJ)
Infrastruktur­förvaltaref.d. Mellersta Blekinge Järnvägsaktiebolag (MBlJ) till och med 1903. Från 1903 till 1942 BKB Blekinge Kustbana. Från 1942 Statens järnvägar (SJ).
Tekniska fakta
Antal spårEnkelspår med mötesspår
Spårvidd1067 millimeter (Smalspår)
Högsta hastighet30 km/h

Fordon redigera

Inför att banan skulle öppnas köpte järnvägsbolaget in fem stycken tanklok för att sköta den allmänna trafiken. De tre första loken levererades 1887 och fick löpnummer 21 (Rudolf Horn), 22 (Ronneby) och 23 (Hoby). Året efter levererades ytterligare två tanklok med löpnummer 24 (G. Lagerstråle) och 25 (F. W. von Otter). Några år senare, 1895, köptes ytterligare ett lok in från NOHAB i Trollhättan som fick löpnummer 26. Det sista loket som köptes in år 1900 för banans räkning fick löpnummer 27. Dock har namnen på dessa lok inte gått att finna i tillgängliga källor.

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

Övriga källor redigera

Externa länkar redigera