Mattias Andersson (Sveriges unga katoliker)

ordförande SUK

Mattias Andersson, född 1969, tidigare ordförande i riksungdomsförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK). Som ordförande för SUK ledde han ett längre integrationsprojekt bland katolska invandrarungdomar i Sverige, påbörjat av bl a Johan Gärde, Peter Brune och Andreas Kuhn, och fortsatt av Jan Sundström. Se artikeln om SUK för att läsa om organisationens utveckling under 1990-talet. Han har intervjuats ett flertal gånger av Katolskt magasin (dessförinnan Katolsk Kyrkotidning).

Verksam inom olika organisationer bl.a. med anknytning till Stockholms katolska stift.

Tidigare styrelseuppdragRedigera