Maitrayanisamhita är en recension av den vediska texten Svarta Yajurveda.

Den är liksom i allmänhet de texter, som hör till nämnda textgrupp, så komponerad, att de särskilda offerformlerna åtföljs av därtill anknuten brahmanatext. Den har sitt namn efter den sekt eller skola, som kallar sig Maitrayamya, varav Manava, inom vars krets Manus lagbok uppstått, är en underavdelning. Den torde snarast ha varit lokaliserad till västra och sydvästra Indien.

Den är utgiven av L. v. Schröder, "Die Maitrayanisamhita" (1881-1886). Jfr om texthistorien o.s.v. inledningen till denna upplaga samt L. v. Schröder "Das Kathakam und die Maitrayanisaihhita" (i "Sitzungsberichte der Berliner Akademie der wissenschaften", 1879). -- Härtill ansluter sig Maitri- eller Maitrayani-Upanishad, utgiven och översatt av Edward Byles Cowell (i "Bibliotheca Indica") och översatt av Paul Deussen (i "Sechzig Upanishads des Veda", 1897).

KällorRedigera