C More Max är den finskspråkiga versionen av TV4 Sport. Kanalen produceras av TV4 i samarbete med den finska kanalen MTV3. Kanalen började att sända den 1 november 2006.