Uppslagsordet ”m/s” leder hit. För fartygsförkortningen M/S, se Motorfartyg.

Meter per sekund eller meter i sekunden, betecknat m/s. Meteorologer undviker att säga "sekundmeter", vilket enhetsmässigt är en felaktig term, men vanligt använd bland till exempel seglare.[1] Meter per sekund är en härledd SI-enhet för hastighet.

För land- och sjöfarkosters hastigheter används i regel kilometer per timme respektive knop istället för meter per sekund. Båda dessa enheter är accepterade i SI, men meter per sekund är den som rekommenderas.[förtydliga] I vissa länder (i synnerhet USA) används mile per timme i många sammanhang.

Konvertering

redigera

Man kan räkna om meter per sekund till kilometer per timme, eller vice versa, på följande sätt:

  • m/s (x) → km/h (y) : x * 3,6 = y
  • km/h (y) → m/s (x) : y / 3,6 = x

Ex. 20 m/s till km/h: 20 x 3,6 = 72 km/h (7,2 mil/h)

Ex. 150 m/s till km/h: 150 x 3,6 = 540 km/h (54,0 mil/h)

Ex. 500 m/s till km/h: 500 x 3,6 = 1800 km/h (180 mil/h)

Ex. 90 km/h till m/s: 90 / 3,6 = 25 m/s

Anmärkning

redigera

Sekundmeter är ett av naturvetare ofta kritiserat uttryck för enheten. Bertil Molde, tidigare skribent för Svenska Dagbladets språkspalt, har dock försvarat sekundmeter, "Nu är betydelseförhållandet mellan förled och efterled i svenska sammansättningar mycket fritt. Det finns väl inget hinder för att tolka sekundmeter just som det används, alltså som 'meter i sekunden (el. per sekund)'". Sekundmeter är en etablerad term, och används ofta av fiskare och annat sjöfolk.[2]

Referenser

redigera
  1. ^ Vindhastighet, SMHI
  2. ^ Mera svenska i dag - Svar på språkfrågor, Bertil Molde, s. 133–34