Lundabygdens Sparbank var en svensk sparbank i Lund, bildad 1971 genom sammanslagning av dåvarande Sparbanken i Lund och Torna Sparbank.

Samgåendet innebar att Lunds tre historiska sparbanker, Sparbanken i Lund (grundad 1833), Torna, Bara och Harjagers Härads Sparbank (1848) och Nya Sparbanken (1861), samlades i samma bank. Utöver dessa ingick även den verksamhet som tidigare bedrivits inom Genarps Sparbank, Södra Sandby Sparbank, Lomma Sparbank, Dalby Sparbank och Sparbanken i Kävlinge.

1990 gick banken ihop med Eslöv Onsjö Sparbank för att bilda Sparbanken Lund Eslöv, snart omdöpt till Sparbanken Finn. Sparbanken Finn uppgick senare Sparbanken Öresund och sedan maj 2014 drivs Lundabygdens Sparbanks tidigare verksamhet av Sparbanken Skåne, med undantag för kontoren i Lomma kommun som förts över till Swedbank.