Livstids fängelse

straffrättslig påföljd
(Omdirigerad från Livstidsstraff)
Uppslagsordet ”Livstid” leder hit. För andra betydelser, se Livstid (olika betydelser).

Livstids fängelse är ett straff vid allvarliga brott (till exempel mord, grov mordbrand och grova narkotikabrott), förekommande i de flesta stater. En dom på livstids fängelse innebär att den dömde frihetsberövas i fängelse eller liknande straffinrättning under en längre tid, men det är trots namnet inte alltid för resten av livet. Hur lång tid en livstidsdömd person behöver tillbringa i fängelset varierar beroende på i vilket land personen sitter i fängelse.

I en stat där äldre tiders dödsstraff, kroppsstraff, skamstraff, straffarbete och tortyr avskaffats brukar det vara lagens strängaste straff.

Det finns relativt många länder som inte har livstidsstraff överhuvudtaget, till exempel Norge, Spanien, Venezuela, Portugal och Indonesien. Speciellt vanlig är avsaknad av livstidsstraff i Latinamerika där åtta länder saknar livstidsstraff i fredstid.

I andra länder förekommer det istället att samma person blir tilldömd flera livstidsstraff.

Livstidsstraff i NordenRedigera

SverigeRedigera

Sverige avskaffade dödsstraffet i fredstid 1921, och i krigstid 1973, och sedan dess får i stället de grövsta brottslingarna livstids fängelse. I Sverige är det dock praxis att livstidsdömda fångar kan ansöka om tidsbegränsat straff efter att ha suttit en tid i fängelse. Livstid fängelse tilldömt för mord brukar ske med en utgångspunkt att 14 år skall avtjänas. I Sverige får endast personer över 18 år dömas till livstid (före januari 2022 var gränsen 21).[1]

DanmarkRedigera

I Danmark finns livstids fängelse som straff. Åldersgränsen är 18 år.[2] När en person suttit 12 år kan det tidsbestämmas av landets regent, i praktiken regeringen.

FinlandRedigera

I Finland finns livstids fängelse som straff. När en person suttit 12 år kan det tidsbestämmas av Helsingfors hovrätt. Även republikens president kan besluta om benådning.[3]

NorgeRedigera

I Norge är det strängaste straffet 21 års förvaring. Det innebär att den dömde kan hållas fängslad så länge denne bedöms som farlig och straffet kan förlängas med fem år åt gången efter tidsramens utgång, vilket i teorin kan innebära livstid.[4]

ReferenserRedigera