Lista över fornlämningar i Torsås kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Torsås kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Torsås kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

SöderåkraRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Söderåkra 1:1 Grav markerad av sten/block Söderåkra, Småland 56.471081, 16.023483 10086800010001
Söderåkra 1:2 Grav markerad av sten/block Söderåkra, Småland 56.471043, 16.023494 10086800010002
Söderåkra 2:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.466439, 16.083193 10086800020001
Söderåkra 4:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.462866, 16.112689 10086800040001
Söderåkra 4:2 Stenkrets Söderåkra, Småland 56.462396, 16.112546 10086800040002
Söderåkra 5:1 Röse Söderåkra, Småland 56.463118, 16.094391 10086800050001
Söderåkra 6:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.462503, 16.088176 10086800060001
Söderåkra 8:1 Röse Söderåkra, Småland 56.461529, 16.094538 10086800080001
Söderåkra 9:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.460659, 16.113783 10086800090001
Söderåkra 10:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.460441, 16.080953 10086800100001
Söderåkra 11:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.460540, 16.090412 10086800110001
Kullbacke (Söderåkra 12:1) Gravfält Söderåkra, Småland 56.459851, 16.095127 10086800120001
Söderåkra 13:1 Röse Söderåkra, Småland 56.456954, 16.112809 10086800130001
Söderåkra 14:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.455557, 16.114145 10086800140001
Söderåkra 15:1 Röse Söderåkra, Småland 56.458222, 16.093991 10086800150001
Tumlarehallen (Söderåkra 18:1) Hällristning Söderåkra, Småland 56.452371, 16.014588 10086800180001
Almrör (Söderåkra 19:1) Röse Söderåkra, Småland 56.443782, 16.090898 10086800190001
Söderåkra 20:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.442255, 16.047097 10086800200001
Stora rör (Söderåkra 22:1) Röse Söderåkra, Småland 56.442043, 16.086690 10086800220001
Söderåkra 25:1 Röse Söderåkra, Småland 56.441427, 16.052225 10086800250001
Söderåkra 25:2 Röse Söderåkra, Småland 56.440743, 16.052279 10086800250002
Söderåkra 26:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.439742, 16.076388 10086800260001
Söderåkra 27:1 Röse Söderåkra, Småland 56.439247, 16.070756 10086800270001
Söderåkra 28:1 Röse Söderåkra, Småland 56.439183, 16.075170 10086800280001
Söderåkra 29:1 Röse Söderåkra, Småland 56.437754, 16.057399 10086800290001
Söderåkra 30:1 Röse Söderåkra, Småland 56.435393, 16.080628 10086800300001
Söderåkra 31:1 Röse Söderåkra, Småland 56.436770, 16.070119 10086800310001
Söderåkra 33:1 Röse Söderåkra, Småland 56.429413, 16.109469 10086800330001
Nötabacken (Söderåkra 34:1) Gravfält Söderåkra, Småland 56.428599, 16.067502 10086800340001
Söderåkra 35:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.428664, 16.076500 10086800350001
Söderåkra 35:2 Stenkrets Söderåkra, Småland 56.428759, 16.076406 10086800350002
Söderåkra 37:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.425246, 16.080785 10086800370001
Söderåkra 39:1 Röse Söderåkra, Småland 56.417983, 16.073703 10086800390001
Söderåkra 40:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.402177, 16.073079 10086800400001
Söderåkra 41:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.370418, 16.067226 10086800410001
Söderåkra 43:1 Röse Söderåkra, Småland 56.366208, 16.073801 10086800430001
Söderåkra 44:1 Röse Söderåkra, Småland 56.360574, 16.035297 10086800440001
Stora rör (Söderåkra 47:1) Röse Söderåkra, Småland 56.359620, 16.052136 10086800470001
Söderåkra 48:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.357221, 16.061415 10086800480001
Söderåkra 49:1 Röse Söderåkra, Småland 56.349505, 16.070829 10086800490001
Söderåkra 50:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.346770, 16.072182 10086800500001
Söderåkra 51:1 Stenkrets Söderåkra, Småland 56.344584, 16.045351 10086800510001
Söderåkra 51:2 Röse Söderåkra, Småland 56.344422, 16.045056 10086800510002
Söderåkra 51:3 Grav markerad av sten/block Söderåkra, Småland 56.344412, 16.045054 10086800510003
Söderåkra 52:1 Röse Söderåkra, Småland 56.344129, 16.040212 10086800520001
Söderåkra 52:2 Röse Söderåkra, Småland 56.343555, 16.040698 10086800520002
Söderåkra 53:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.343852, 16.041936 10086800530001
Söderåkra 53:2 Stenkrets Söderåkra, Småland 56.343868, 16.042234 10086800530002
Söderåkra 53:3 Stenkrets Söderåkra, Småland 56.343806, 16.042648 10086800530003
Söderåkra 53:4 Stensättning Söderåkra, Småland 56.344432, 16.042825 10086800530004
Söderåkra 54:1 Röse Söderåkra, Småland 56.336464, 16.038464 10086800540001
Söderåkra 55:1 Röse Söderåkra, Småland 56.332213, 16.049697 10086800550001
Söderåkra 55:2 Stensättning Söderåkra, Småland 56.332052, 16.049590 10086800550002
Söderåkra 55:3 Stensättning Söderåkra, Småland 56.331913, 16.049862 10086800550003
Söderåkra 57:1 Röse Söderåkra, Småland 56.438308, 16.054967 10086800570001
Söderåkra 57:2 Stensättning Söderåkra, Småland 56.437968, 16.055375 10086800570002
Söderåkra 58:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.437744, 16.037098 10086800580001
Brömsebrostenen (Söderåkra 62:1) Minnesmärke Söderåkra, Småland 56.321478, 16.038578 10086800620001  
Söderåkra 102:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.458935, 16.094320 10086801020001
Söderåkra 102:2 Stensättning Söderåkra, Småland 56.459036, 16.094485 10086801020002
Söderåkra 102:3 Stensättning Söderåkra, Småland 56.459121, 16.094563 10086801020003
Söderåkra 104:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.460773, 16.112677 10086801040001
Söderåkra 106:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.352230, 16.054274 10086801060001
Söderåkra 110:1 Fästning/skans Söderåkra, Småland 56.450164, 16.133904 10086801100001
Söderåkra 111:1 Fästning/skans Söderåkra, Småland 56.451460, 16.133874 10086801110001
Söderåkra 112:1 Fästning/skans Söderåkra, Småland 56.452736, 16.132533 10086801120001
Söderåkra 113:1 Fästning/skans Söderåkra, Småland 56.454041, 16.132308 10086801130001
Söderåkra 117:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.460595, 16.082056 10086801170001
Söderåkra 159:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.460248, 16.084282 10086801590001
Söderåkra 159:2 Stensättning Söderåkra, Småland 56.460151, 16.084597 10086801590002
Påbonäs borg (Söderåkra 184:1) Borg Söderåkra, Småland 56.422693, 16.102170 10086801840001
Söderåkra 196:1 Minnesmärke Söderåkra, Småland 56.514622, 15.984259 10086801960001
Söderåkra 201:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.430863, 16.066800 10086802010001
Söderåkra 212:1 Fästning/skans Söderåkra, Småland 56.348757, 16.073779 10086802120001
Söderåkra 213:1 Fästning/skans Söderåkra, Småland 56.345797, 16.073056 10086802130001
Söderåkra 214:1 Fästning/skans Söderåkra, Småland 56.337744, 16.068184 10086802140001
Söderåkra 215:1 Fästning/skans Söderåkra, Småland 56.334403, 16.068736 10086802150001
Söderåkra 216:1 Fästning/skans Söderåkra, Småland 56.332421, 16.069371 10086802160001
Munkastenen (Söderåkra 229:1) Minnesmärke Söderåkra, Småland 56.346313, 15.988380 10086802290001
Söderåkra 266:1 Röse Söderåkra, Småland 56.334586, 16.036809 10086802660001
Söderåkra 268:1 Grav markerad av sten/block Söderåkra, Småland 56.355922, 16.059628 10086802680001
Söderåkra 268:3 Grav markerad av sten/block Söderåkra, Småland 56.356051, 16.059778 10086802680003
Söderåkra 269:1 Gravfält Söderåkra, Småland 56.353534, 16.055932 10086802690001
Söderåkra 270:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.361339, 16.064744 10086802700001
Söderåkra 275:1 Röse Söderåkra, Småland 56.459684, 16.084761 10086802750001
Söderåkra 277:1 Röse Söderåkra, Småland 56.463374, 16.089637 10086802770001
Söderåkra 278:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.462879, 16.099421 10086802780001
Söderåkra 279:1 Stensättning Söderåkra, Småland 56.458392, 16.092041 10086802790001
Söderåkra 281:1 Röse Söderåkra, Småland 56.342882, 16.040121 10086802810001
Söderåkra 283:1 Borg Söderåkra, Småland 56.336589, 16.054451 10086802830001
Söderåkra 369 Röse Söderåkra, Småland 56.479916, 16.027358 12000000130638
Söderåkra 370 Röse Söderåkra, Småland 56.471590, 16.020799 12000000130640

TorsåsRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Kyrkogården (Torsås 77:1) Begravningsplats Torsås, Småland 56.385034, 15.821081 10087200770001
Torsås 102:1 Stensättning Torsås, Småland 56.413344, 15.992946 10087201020001
Torsås 104:1 Grav markerad av sten/block Torsås, Småland 56.469919, 15.973528 10087201040001
Torsås 104:2 Grav markerad av sten/block Torsås, Småland 56.470348, 15.973116 10087201040002
Torsås 105:1 Stensättning Torsås, Småland 56.427788, 16.020487 10087201050001
Torsås 264:1 Stensättning Torsås, Småland 56.433200, 16.010696 10087202640001
Torsås 268 Gravfält Torsås, Småland 56.382581, 15.969983 12000000007730

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.