Fastighetstyp

Typerna av fastighet enligt svensk lag
(Omdirigerad från Lantbruksenhet)

En fastighetstyp är en av de åtta typer som Sveriges fastigheter är indelade i av Skatteverket.[1] Fastighetstyperna har underavdelningar, som har var sin typkod. Typkoden beskriver fastighetens bebyggelse och andra egenskaper. Eftersom typkoderna har ekonomisk betydelse kan typkoderna överklagas.

FastighetstypernaRedigera

De åtta fastighetstyperna är:

  • Fastighetstyp 1 – Lantbruksenheter
  • Fastighetstyp 2 – Småhusenheter
  • Fastighetstyp 3 – Hyreshusenheter
  • Fastighetstyp 4 – Industrienheter
  • Fastighetstyp 5 – Ägarlägenhetsenheter
  • Fastighetstyp 6 – Täkter
  • Fastighetstyp 7 – Elproduktionsenheter
  • Fastighetstyp 8 – Specialenheter (skatte- och avgiftsfria)[1]

TypkoderRedigera

Inom var och en av fastighetstyperna finns underavdelningar som har var sin typkod. För varje fastighetstyp finns en serie med tresiffriga typkoder.[1] Fastigheterna av fastighetstyp 1 har alla en kod som börjar med en 1:a. Typkoderna för fastighetstyp 1, lantbruksenheter,[1] visas här som exempel på typkodsystemet:

Kod Underavdelning inom Lantbruksenhet typ 1 – Lantbruksenheter
100 Lantbruksenhet, preliminär typkod
110 Lantbruksenhet, obebyggd
113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
120 Lantbruksenhet, bebyggd
121 Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall
122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad
180 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL)
197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr
199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Inom alla åtta fastighetstyper finns liknande serier med typkoder på Skatteverkets sida.[1] Typkodernas första siffra är alltid samma som fastighetstypens nummer: småhusenheters typkoder börjar med en 2:a, och så vidare.[1]

Juridisk och ekonomisk betydelseRedigera

Typkoden för en fastighet bestäms av Skatteverket vid fastighetstaxeringen av administrativa skäl, men den är inte ett rättsligt krav enligt lag.[1] Den andra och tredje siffran ger information om fastigheten och dess byggnader.[1] Eftersom typkoden ger information, har det blivit etablerat i samhället att använda typkoden för bedömningar av fastigheter, för till exempel fastighetsfinansiering.[1] Typkoder kan alltså ha ekonomisk betydelse.[1] Därför kan Skatteverkets beslut om typkodens andra och tredje siffror (som ger detaljinformation om fastigheten) överklagas av fastighetsägaren.[1]

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera