Långhuskyrka

kyrkobyggnad bestående av ett centralt, långsmalt församlingsrum
(Omdirigerad från Långkyrka)

Långhuskyrkan är den vanligaste formen på de kristna kyrkobyggnaderna och består av ett centralt, långsmalt församlingsrum. Långhuskyrkan är vanligtvis förlagd i öst-västlig riktning med kor i öster.

Gråmanstorps kyrka i Skåne är en långhuskyrka.

Mindre långhuskyrkor består ofta av endast ett långhus, ofta med ett kyrktorn i väst. Större kyrkor kan också ha mittskepp och sidoskepp, som skiljs åt av kolonnader eller arkader, liksom också andra tillbyggnader såsom sidokapell etc.

Se ävenRedigera