Veterinärstyrelsen var en statlig svensk myndighet som verkade åren 1947–1971.[1] Den bildades genom att de veterinärmedicinska frågorna bröts ut ur Medicinalstyrelsen till en egen myndighet.[2] Från 1 januari 1972 togs uppgifterna över av dels Statens Livsmedelsverk (bland annat besiktningsveterinärorganisationen) och dels av Lantbruksstyrelsen (bland annat distriktsveterinärorganisationen).[3]

Överdirektörer och chefer redigera

Generaldirektör och chef redigera

Källor redigera