Kulturrådet (1935–1944)

(Omdirigerad från Kulturrådet (1935-1944))

Kulturrådet inrättades 1935 i Sverige. En rådgivande församling som hade till uppgift att främja sådan verksamhet, som avsåg att sprida kännedom om Sverige i utlandet.

Kulturrådet bestod av 25 ledamöter med utrikesministern som ordförande och ecklesiastikministern som suppleant. Kulturrådet och Upplysningsnämnden sammanslogs 1945 till Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet.

KällorRedigera