Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) den äldre

svensk riddare och riksråd

Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) d.ä., född omkring 1425 och död någon gång 147376, son till Bengt Jönsson (Oxenstierna) och Kristina Kristiernsdotter (Vasa). Han var riddare och riksråd, far till riksråden Sten Kristiernsson (Oxenstierna) och Bengt Kristiernsson (Oxenstierna). Han deltog i resningarna 1464 (anförd av Kettil Karlsson) och 1469 (anförd av Erik Karlsson). Hans gren av ätten Oxenstierna är den enda som levt vidare in i tidigmodern och modern tid.