Kristianstad Södra var en järnvägsstation på linjen Kristianstad - Åhus, före detta CÅJ.

Kristianstad Södra planerades aldrig som station på CÅJ, utan har uppstått som trafikplats, som öppnades 1889[1], på grund av de anslutande spår som utgick från platsen. Från Kristianstad Södra gick spår till Yllefabriken, Ringlinjen, en bana som anlades för byggandet av Östra Kasern och i princip omgärdade hela Kristianstad, samt spåranslutning till gasverket och intilliggande industrier. I bangårdens norra ände låg oljefabriken Merkantil.

En mindre hus i trä uppfördes som station, vilket fortfarande existerar på stationen, som idag disponeras av Kristianstads järnvägsmuseum, tillhörande Regionmuseet i Kristianstad.

Den del av bangården som fortfarande existerar används idag för uppställning av museifordon tillhörande både Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar och järnvägsmuseet.

KällorRedigera

  1. ^ Järnvägsbyggnader i Kristianstads län.. Kristianstad: Museifören. Östra Skånes järnvägar. 1991. Libris 7762977. ISBN 91-87196-04-2