Kråkindianer, på engelska crow, på sitt eget språk Apsáalooke vilket ungefär betyder den stornäbbade fågelns folk är en siouxtalande nordamerikansk ursprungsbefolkning.

Karta över kråkindianernas traditionella bosättningsområde (grönt). Moderna reservat för kråkindianer och andra i orange.
Kråkindianer på en teckning av Karl Bodmer

UrsprungRedigera

Kråkindianerna uppstod genom en utbrytning från hidatsastammen på 1500-talet eller tidigare. Kråkindianernas äldsta kända bosättningsområden låg i Minnesota och Wisconsin i USA och i Manitobaregionen i Kanada. När de första vita träffade på stammen omkring 1740 hade den, efter att ha förvärvat hästen, förflyttat sig västerut till södra Montana och norra Wyoming.

ResursutnyttjandeRedigera

Kråkindianerna räknas vanligen i litteraturen till kategorin prärieindianer, främst på grund av att hästen intar en dominerande roll i deras kultur, medan buffelns betydelse är mindre än för övriga stammar som räknas till denna kategori. En stor del av kråkindianerna levde i bergstrakter och ägnade sig bland annat åt kommersiell jakt på pälsdjur för att kunna byta till sig de matvaror de behövde av sina låglandsstamfränder vid Yellowstonefloden och senare även av de vita, som de kallade gulögon.

Matriarkala strukturerRedigera

Kråkindianernas samhälle hade vissa drag av matriarkat, till exempel flyttade mannen in hos hustruns familj när äktenskap ingicks. Kråkindianernas släktskapssystem är säreget på många sätt och har därför ådragit sig stort intresse från forskningen. En av kråkindianernas sentida hövdingar som ägnat sig åt akademisk forskning i socialantropologi lär skämtsamt ha sagt att "de vita studenterna på min kurs vet mer om min släkt än jag själv".

Vänskap med USARedigera

Kråkindianerna lyckades i stort sett upprätthålla vänskapliga förbindelser med USA:s regering under de stora indiankrigen och följaktligen blev de den stam som försåg USA:s armé med flest indianspejare. Efter 1876 började stammen successivt övergå till att bli jordbrukare.

DemografiRedigera

Idag finns det ungefär 12 000 människor som räknar sig själva som kråkindianer. Kråknationens säte återfinns i Crow Agency.

Barack ObamaRedigera

Barack Obama har blivit hedersmedlem av kråkindianernas stam. Obama var den första presidentkandidaten någonsin som besökte stammen.[1]

KällorRedigera

Externa länkarRedigera