Konstteori innebär en övergripande, systematisk och teoretisk vetenskap om konst som verkningsmedel, uttryck och upplevelse. Inom konstteorin stildefinieras de olika uttrycken för människans konstkreerande genom världshistorien.

Stildefinition eller epoktänkande redigera

När man talar om "1700-talskonst", utgår man från en bestämd kronologi. När man talar om "medeltidskonst", syftar man på en längre, mera vagt angiven period som namngivits i efterhand, medan termen "barockkonst" har sin rot i meningsmotsättningar som ännu inte har försvunnit helt. Att tala om "renässanskonst" är framför allt att tala om den mera omfattande kulturyttring som renässansen innebar.

Litteratur redigera

  • Freeland, Cynthia, Konstteori: en introduktion. Stockholm: Raster förlag 2006.

Se även redigera