Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:

  • närvaron av en eller flera sjukdomar eller diagnoser förutom en primär diagnos[1] eller
  • effekten av sådan ytterligare sjukdom eller diagnos.

KällorRedigera