Karlung av Roslagen var en kristen upplänning från Roden, som troligen levde på 1200-talet innan han led martyrdöden och blev korad till helgon. Man kan anta att han var en munk som försökte sprida den kristna läran i den trakt, som man därefter till hans ära lät uppföra Karlungs kyrka, en helig plats dit många vallfärdade under medeltiden. Efter hans död förvarades hans reliker i ett relikskrin som ännu fanns kvar år 1635 då det avbildades av fornforskaren Johannes Haquini Rhezelius. Därefter har skrinet försvunnit och Sankt Karlungs kyrka ligger nu i ruiner.

KällaRedigera