Carl Johans park är en park i Norrköping som skapades 1887 då man genom ekonomiskt understöd av konsul John Philipson omvandlade Carl Johans torg, vilket tidigare hette Saltängstorget, till parkmiljö. Där finns sedan början av 1900-talet den välkända kaktusplanteringen.

Statyn över Karl XIV Johan i Carl Johans park upprestes 1846.

Parken har, liksom torget den ersatte, sitt namn efter en staty av Ludwig Schwanthaler, föreställande Karl XIV Johan. Statyn skapades i München och upprestes 1846, på initiativ av John Swartz, C.F. Lindberg, C.F. Tauvon och J.A. Forsell.

Statyn i brons är utförd av Schwanthaler i München och gjuten av Ferdinand von Miller den äldre. Den föreställer kungen, klädd i marskalkdräkt och militärkappa, med bart, lagerkransat huvud. Grundstenen lades den 21 juli 1845 av änkedrottning Desideria, och invigningen skedde den 20 oktober 1846 i närvaro av Oscar I, drottning Josefina, änkedrottning Desideria med flera. I ett längre tal till kungen redogjorde grosshandlare Moselius för den tacksamhet som föranlett statyns resande. En medalj präglades till minne av festligheterna.

Parken hette ursprungligen Karl Johans park, senare Carl Johansparken och sedan 1999 Carl Johans park.

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

  • Statystriden Norrköpings Tidningars artikelserie Stolta stad 2003-12-20 (PDF)
  • Ätten Bernadotte : biografiska anteckningar, [Andra tillökade uppl.], Johannes Almén, C. & E. Gernandts förlag, Stockholm 1893, s. 66
  • Kristensson, Peter (2016). Norrköpings gatunamn. sid. 33