Carl von Bergen

svensk författare, översättare, lektor och tidningsredaktör
(Omdirigerad från Karl Fredrik Berndt von Bergen)

Carl Fredrik Berndt von Bergen, född 26 december 1838 i Göteborg, död 19 augusti 1897 i Stockholm, var en svensk författare, översättare, lektor och tidningsredaktör.

Carl Fredrik Berndt von Bergen
Född26 december 1838[1]
Göteborgs stad[1], Sverige
Död19 augusti 1897[1] (58 år)
Stockholms stad[1], Sverige
Medborgare iSverige
SysselsättningÖversättare
MakaSofia Vilhelmina Amalia Lamberg
(g. 1876–1895)[2]
FöräldrarKarl Erik von Bergen[1]
Redigera Wikidata

Biografi redigera

von Bergen var son till stadsmäklaren Carl Eric von Bergen (1809–1892) och hans hustru Wilhelmina (Mina) Fredrika Wahlgren (1816–1894). Efter studier vid Meijerbergska skolan i Göteborg och Göteborgs gymnasium blev han student i Uppsala 1857 och avlade i december 1863 filosofie kandidatexamen.

Han var gift första gången 1876 med Sofia Vilhelmina Amalia Lamberg (26 januari 1820 i Göteborg, död 29 april 1895 i Stockholm), dotter till kommerserådet i Göteborg Jan Lamberg och dennes hustru Maria Juliana Kåhre, som tidigare varit gift med godsägaren Carl Sebastian Tamm och friherre Theodor Ankarcrona till Runsa, från vilken hon skilde sig. Han gifte sig andra gången 1897 med Edla (Elly) Ottilia Olsson (1860–?).

Översättningar redigera

von Bergen utgav en översättning av Daniel Schenkels ryktbara arbete Jesu karaktersbild 1865 vilket gav upphov till en livlig diskussion i Stockholmspressen om de religiösa frågorna och von Bergen höll föreläsningar över de förkristna religionernas historia i Göteborg hösten 1866. 1867 utgav han en svensk översättning av Karl Theodor Keims arbete Den historiske Kristus. Han medverkade med en mängd litterära bidrag i Aftonbladet och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1867–1868 samt höll religionshistoriska föreläsningar i Uppsala.

Redaktörskap för Framtiden redigera

I juli 1868 började han i Stockholm att utge Framtiden, tidskrift för fosterländsk odling vilken kom ut till slutet av 1871. Han utgav en ny följd av samma tidskrift 1876–1877. De blev uppmärksammade för sin bibelkritik och nyrationalism.[3] Under mellantiden hade han under en resa till Förenta staterna 1875 hållit föreläsningar på engelska om kyrkliga och sociala förhållanden i Skandinavien och efter hemkomsten föreläste han i Sverige om "Ny världsåskådningar" och "Amerikanska kulturförhållanden".

Frisinnad bibelkritik redigera

Under de närmast följande åren i slutet av 1870- och början av 1880-talet höll von Bergen föreläsningar runtom i Sverige där han framförde en nyare bibelkritisk ståndpunkt och en frisinnad religiös åskådning. Han utbytte med Uddo Lechard Ullman flera skarpa stridsskrifter. Det väckte därför stor förvåning, när han några år efteråt under striden mot materialism och agnosticism drevs allt längre åt höger och snart verkade stå Svenska Missionskyrkan nära. Under ett besök i England hade han även kommit att intressera sig för de spiritistiska och teosofiska strävandena och bildade 1890 svenska samfundet för psykisk forskning, för vars mål han sökte verka genom föreläsningar och skrifter. I egenskap av inbjuden representant för Sverige besökte han religionsparlamentet i Chicago 1893. von Bergen betraktas som en av Sveriges första yrkesföreläsare och ansågs ha en stor retorisk förmåga. Han var aktiv i spiritistiska Edelweissförbundet[4].

Bibliografi redigera

 • ”De nyaste forskningarna rörande Jesu lefnad och urkristendomen”. Svensk literaturtidskrift (Uppsala, 1865-1869) Årg. 3, 1867: sid. 193-219. 1867. https://runeberg.org/littid67/0201.html.  Libris 387900 - Omtryckt i författarens Frågor på dagordningen, 1, 1881.
 • ”Vår odlings framtid”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1868 = bd. 1,. 1868.  Libris 2056993
 • ”Den nyaste tidens kyrkohistoria”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1869 = bd. 2,: sid. 577-606, 785—824. 1869.  Libris 2056993
 • ”Den nyaste tidens kyrkohistoria”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1870 = bd. 3,: sid. 1-15. 1870.  Libris 2056993
 • ”Politisk litteratur för dagen”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1870 = bd. 3,: sid. 289-314. 1870.  Libris 2056993
 • ”Politisk litteratur för dagen”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 4,: sid. 97-104. 1871.  Libris 2056993
 • ”Religiösa stridsfrågor i nutiden”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 4,: sid. 193-217. 1871.  Libris 2056993
 • ”Kriget och borussianismens »sånger i pansar»”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 4,: sid. 373-382. 1871.  Libris 2056993
 • ”Preussisk statskonst och tysk filosofi”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 4,: sid. 385-405. 1871.  Libris 2056993
 • ”Luther i hans betydelse för vår tid”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 5,: sid. 354-380. 1871.  Libris 2056993
 • ”Är dogmen om »Guds ord» en med bibeln förenlig lära?”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 5,: sid. 552-572. 1871.  Libris 2056993
 • ”Moderna samhällsförbättrare och deras läror om familjen och staten”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 6,: sid. 162-176. 1871.  Libris 2056993
 • ”»Nyrationalismen» och dess motståndare : ett ord med anledning af det nordiska kyrkomötet”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 6,: sid. 193-200. 1871.  Libris 2056993
 • ”En dansk teolog [Fr. Hammerich] och hans »makalösa upptäckt»”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 6,: sid. 369-378. 1871.  Libris 2056993
 • ”Prestläran och den fria forskningen : med anledning af H. Th. Buckles History of civilization in England i svensk öfversättning 1-2”. Framtiden (Stockholm, 1868-1877) 1871 = bd. 6,: sid. 459-478, 459-478. 1871.  Libris 2056993
 • Frågor på dagordningen. saml. 1. Stockholm: Lönbohm. 1881. Libris 1619697 
 • ”Religiösa framtidsutsikter”. Fri forskning (Stockholm, 1886) Årg. 1: sid. 1-39. 1886.  Libris 3290582
 • Prinsessan Eugenia : ett lefnadslopp i Kristi efterföljelse : minnestal. Stockholm: C. A. V. Lundholm. 1889. Libris 1621122 
 • Vårt reaktionära unga Sverige : nutidsbetraktelser. Stockholm: Ad. Johnson. 1890. Libris 1621123 
 • Nyttighetsmoralen granskad ur logisk och religiös synpunkt. Stockholm: E. J. Ekmans f.-exp. Libris 1626936  - Följdskrift: Knut Wicksell, Vetenskapen, spiritismen och herr Carl v. Bergen, Sthm 1891.
 • Emanuel Swedenborgs betydelse för framtiden : föredrag vid minnesfesten d. 29 jan. 1893 jemte ett meningsutbyte rörande de yttersta tingen, mellan d:r Carl von Bergen och pastor Björck. Stockholm: Nykyrkliga bokförlaget. 1893. Libris 1621499 

Översättningar redigera

 • Schenkel, Daniel (1867). Jesu karaktersbild : ett bibliskt försök. Stockholm: Hierta. Libris 2164606 
 • Keim, Theodor (1867). Den historiske Kristus : en serie föredrag med ur källorna hemtade bevis och med kronologisk beräkning af tiden för Jesu lefnad. Uppsala: Schultz. Libris 1582596 

Redaktörskap redigera

Referenser redigera

 1. ^ [a b c d e] Carl F B Bergen, von, Svenskt biografiskt lexikon, läs online.[källa från Wikidata]
 2. ^ läs online, gamlagoteborg.se .[källa från Wikidata]
 3. ^ Den svenska pressens historia. 2, Åren då allting hände (1830-1897). Stockholm: Ekerlid. 2001. sid. 204. Libris 8236964. ISBN 91-88595-86-2 
 4. ^ Faxneld, Per (2020). Det ockulta sekelskiftet : esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid (Första utgåvan). ISBN 978-91-89043-65-7. http://libris.kb.se/bib/p1pljhn1mznvvz5f. Läst 10 december 2020 

Vidare läsning redigera

 • Vetenskapen och Herr Carl von Bergen : tvenne uppsatser. Helsingfors. 1884. Libris 8846007  - Omfattar som första del Herr von Bergens naturvetenskap av Edv. Hjelt, E. R. Neovius och 0. M. Reuter och som andra del Herr von Bergens bemötande. Detta angrepp framkallade även en annan följdskrift: [Hj. Neiglick], Vetenskapen och professorerne Hjelt, Neovius och Reuter samt docenten Vasenius, af Arius, Hfors 1884.
 • Wicksell, Knut (1891). Vetenskapen, spiritismen och herr Carl v. Bergen : föredrag. Stockholm: Kungsholms bokh. Libris 1627466