Matapan, även Tainaron, är det grekiska fastlandets sydligaste udde beläget på Peloponnesos.

Den 26 februari 1916 förliste trupptransportfartyget "SS Provence II" söder om Matapan vilket var den värsta fartygskatastrofen under Första världskriget.