Köttmjöl är en produkt som framställs genom uppvärmning, torkning och malning av delar av djur. Vanligen inkluderas inte hovar, hår, fjädrar eller tarminnehåll. Även fettet kan delvis utelämnas.

Kött- och benmjöl.

Reglering inom EURedigera

Inom EU är det sedan år 2001 förbjudet att använda eller blanda ner köttmjöl i djurfoderhanteringen, även om det rör sig om kadaveravfall från friska djur. Anledningen till förbudet är att köttmjöl, benmjöl, slaktavfall, etc. har varit den troligaste smittvägen vad gäller spridningen av galna kosjukan (BSE) mellan olika djurbesättningar och i förlängningen även smittades vidare till människan i form av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD/vCJD).

I Sverige har detta förbud funnits sedan 1986.