Könsneutralitet används när ord och företeelser inte förutsätts gälla ett särskilt kön. Exempelvis talar man om könsneutralt språk och könsneutral äktenskapslagstiftning. Vanligen används ordet könsneutral om sådant som en gång varit könsbestämt, men sedan omformats till en variant som inte förutsätter ett visst kön.

Företrädare för HBTQ-rörelsen framhäver ofta att det bör finnas könsneutrala alternativ. I Sverige har flera kommuner utrett möjligheter att införa könsneutrala offentliga toaletter och omklädningsrum.[1]

Strävanden mot könsneutralitet inom barnuppfostran har rönt kritik från bland annat psykologer och pedagoger.[2] Kritiken har gällt att de här strävandena bortser från de biologiska olikheterna mellan könen.[3] Könsneutrala reformer inom jämställdhetspolitiken löper också risken att bli verkningslösa, eftersom män och kvinnor socioekonomiskt sett lever under olika villkor och inte i samma grad kan ta tillvara sina rättigheter.[4]

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ Tobias Andersson Åkerblom (2014-08-28): "Göteborgs kommun föreslår könsneutrala toaletter". Arkiverad 29 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine. metro.se. Läst 28 mars 2015.
  2. ^ Arevik, Niklas (2012-03-28): "Vägrar vara könsneutral". Arkiverad 2 april 2015 hämtat från the Wayback Machine. lararnasnyheter.se. Läst 28 mars 2015.
  3. ^ Svensson, Alf B (2013-01-28): "Psykolog: Sluta försöka göra barn könsneutrala". aftonbladet.se. Läst 28 mars 2015.
  4. ^ jämställdhetspolitik i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 28 mars 2015.