Kårservice är ett företag som ägs av de tre studentkårerna vid Linköpings universitet; Consensus, LinTek och StuFF.

VerksamhetRedigera

Kårservice uppdrag är att fungera som en gemensam serviceorganisation för medlemskårerna. I detta ingår att administrera medlemsregistren med det egenutvecklade medlemssystemet Sture, inbringa kåravgiften, hjälpa studenter i studiemedelsärenden, expeditionsverksamhet, samt förvalta kårhusen Kårallen, Kårhus Trappan, Kårhuset Kollektivet och Kårhus Örat samt Ryds Herrgård (HG).

Kårservice styrs av en styrelse bestående av externa representanter från omgivande näringsliv samt de tre studentkårernas representanter. Förutom förvaltning av kårhusen och serviceverksamheten driver även Kårservice verksamheter åt universitetet. Till exempel viss administration av universitetets passer- och id-kort, drift och support för studentföreningars webbsidor och e-post-system samt festfixarhjälp.

HistoriaRedigera

Kårservice härstammar från Linköpings Förenade Studentkårer, LiFS, som på sin tid var den samlande studentkåren för alla universitetets studenter både i Linköping och Norrköping. Bildandet av Kårservice framkom på grund av att hotet fanns om att kårobligatoriet skulle avskaffas i början av 1990-talet. Linköpings Förenade Studentkårer, LiFS, uppdelades då i Kårservice och Linköpings Studentkårer, LUST. Syftet var i samband med det beslutet att Kårservice hade till uppgift att handha den förvaltningsmässiga delen av verksamheten och LUST hade till uppgift att genomföra den politiska.

Externa länkarRedigera