Interstitium är det lilla utrymme som bildas mellan cellerna. Interstitium fylls huvudsakligen med interstitialvätska, som bildas när vätska pressas ut ur kapillärerna. Interstitialvätskan diffunderar in i det lymfatiska systemet. Vävnadsvätskan fungerar som volymbuffert, exempelvis vid kraftig blödning, då vätska går in i blodomloppet genom osmos och minskar risken för cirkulationssvikt. Vätskan har fler funktioner, som till exempel att lokalt underlätta transport av olika ämnen, att skydda vid deformation.