Institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet har sina lokaler på Sprängkullsgatan i Campus Haga, Göteborg. Det är en del av Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

HistoriaRedigera

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet har sin grund i den socionomutbildning som i Göteborg startade år 1944. Socionomutbildningarna i Sverige kallades då Socialinstitut. Socialinstituten omdöptes 1963 till socialhögskolor i samband med att de förstatligades och fick högskoleställning[1]. I och med högskolereformen år 1977 fördes socialhögskolorna över till universiteten. Socialhögskolan i Göteborg blev då en institution inom universitetet med två linjer: sociala linjen och förvaltningslinjen. Från och med hösten 1983 delades socialhögskolan i två institutioner: institutionen för socialt arbete och Förvaltningshögskolan. Den 1 januari 1999 införlivades institutionen för social omsorg, Vårdhögskolan, med institutionen för socialt arbete.

UtbildningarRedigera

På grundnivå är socionomprogrammet, som ger en socionomexamen, den huvudsakliga utbildningen. Socionomprogrammet vid institutionen för socialt arbete är ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet[2]. På avancerad nivå finns svenska och internationella masterutbildningar samt yrkesinriktade vidareutbildningar inom exempelvis psykoterapeutiskt arbete. Det finns även utbildning på forskarnivå som ger en filosofie doktorsexamen i socialt arbete. Institutionen för socialt arbete har också en kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Riksarkiven”. https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+52300979-9bca-11d5-bbd1-00d0b73e7a8b&s=TARKIS08_Balder. Läst 18 april 2021. 
  2. ^ ”Universitets- och högskolerådet (UHR)”. https://statistik.uhr.se. Läst 18 april 2021.