Öppna huvudmenyn

Inom medicin är immunbristsjukdom ett tillstånd där immunsystemets förmåga att bekämpa infektioner är helt eller delvis nedsatt. Immunbristtillstånd är antingen medfödda eller förvärvade.

Medfödd immunbristRedigera

Förvärvad immunbristRedigera

Till de förvärvade immunbristsjukdomar hör tillstånd av ökad infektionskänslighet som beror på tumörsjukdomar, i synnerhet leukemier och lymfom. Förvärvad immunbrist kan även vara ett resultat av kemoterapi mot cancer. Även immunosuppressiva läkemedel som ingår i en behandlingsplan efter organtransplantation eller autoimmun sjukdom ger förvärvad immunbrist.

En av de vanligaste orsakerna till förvärvad immunbrist är AIDS som ett resultat av en HIV-infektion.