Instrumentflygregler

(Omdirigerad från IFR)

Instrumentflygregler (IFR, engelska: Instrument Flight Rules) refererar till det regelverk som styr flygningar som utförs utan visuell uppsikt över omgivningen. Det innebär att flygningen genomförs utan yttre referenser, enbart med hjälp av de instrument som finns ombord. Som en följd därav måste trafikseparationen vara trafikledningens ansvar.

Se ävenRedigera