Internationellt bankkontonummer

(Omdirigerad från IBAN)

Ett internationellt bankkontonummer (engelska: International Bank Account Number, IBAN) används för att identifiera ett bankkonto vid internationella transaktioner. I första hand används det vid transaktioner till konton i Europa, särskilt inom det gemensamma eurobetalningsområdet. Till bland annat USA fungerar det inte.

IBAN-nummer på ett (fiktivt) brittiskt bankkontoutdrag

Ett IBAN-nummer kan bestå av upp till 34 tecken. Tillsammans med IBAN-numret ska BIC-kod (tidigare kallad Swiftadress) anges. För att betala till utlandet från svensk internetbank behövs IBAN och BIC.

IBAN består av:

 • Två bokstäver för land, enligt ISO 3166-1 alpha-2, SE för Sverige.
 • Två kontrollsiffror som beräknas ur de övriga för att upptäcka fel.
 • Övriga siffror (ibland bokstäver), max 30 st.
  • I Sverige är det 20 siffror som består av:
   • Tre tecken för bank-id. Till exempel 500 för SEB och 600 för Handelsbanken.[1]
   • 17 siffror som är clearingnumret (som anger bank men kan uteslutas här) och kontonumret utfyllt med nollor till vänster.

Totalt är det 24 tecken i Sverige. Bland de kortaste IBAN finns i Norge med 15 tecken, och bland de längsta har Malta och Seychellerna med 31 tecken.

Dessutom behövs alltså en BIC-kod, som anger bank och innehåller åtta bokstäver (fyra för bank, två för land och två för ort) plus ibland (men inte för Sverige) tre tecken till.

Enligt principen för det Gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA, dvs EU/EES plus några fler) ska alla konton i EU som har euro som valuta använda endast IBAN. Detta infördes i eurozonen senast 1 augusti 2014, och i övriga EU och EES-länder senast 31 oktober 2016. I samband med detta avskaffas BIC vid betalningar inom EU. Under en övergångstid skulle enligt EU:s förordning nr 260/2012 både IBAN och nationellt kontonummer anges på alla fakturor och liknande med belopp i euro.[2] Konton och betalningar i andra valutor än euro påverkas inte av detta.

Det är vanligt i länder utanför SEPA att man måste ange fullständigt namn och adress på betalningsmottagaren, samt vad syftet med betalningen är. Länder kan ha andra speciella krav på information. Ofta används där inte IBAN utan nationellt kontonummer.[3]

Exempel

redigera

Sverige

redigera

(kk = kontrollsiffror, b=kontorsnummer/clearingnummer, a=kontonummer, n=andra nummer)

Bank Kontonummer BIC-kod IBAN
Danske bank 1bbb-aaa aaaa aaaa DABASESX SEkk 1200 0000 0aaa aaaa aaaa
Nordea 3bbb-aaa aaaa aaaa NDEASESS SEkk 3000 0000 0aaa aaaa aaaa
ICA-banken 927b-aaa aaaa IBCASES1 SEkk 9270 0000 0927 baaa aaaa
SEB 5bbb-aaa aaaa ESSESESS SEkk 5000 0000 05bb baaa aaaa
Handelsbanken 6bbb-aaaaa aaaa HANDSESS SEkk 6000 0000 000a aaaa aaaa
Swedbank 7bbb-aaaaaaa SWEDSESS SEkk 8000 0000 07bb baaa aaaa
Swedbank 8bbbb,aa aaaa aaaa SWEDSESS SEkk 8000 08bb bbaa aaaa aaaa
Plusgirot aaaaaaa-a NDEASESS SEkk 9500 0099 60nn aaaa aaaa
Bankgirot Stödjer inte IBAN utan man måste använda det bakomliggande bankkontots IBAN

Andra länder

redigera

(kk = kontrollsiffror, b=kontorsnummer, a=kontonummer, n=andra nummer)

Bank IBAN
Danmark DKkk bbbb aaaa aaaa aa
Finland FIkk bbbb bbaa aaaa aa
Norge NOkk bbbb aaaa aaa
Storbritannien GBkk bbbb bbbb bbaa aaaa aa
Tyskland DEkk bbbb bbbb aaaa aaaa aa
Österrike ATkk bbbb baaa aaaa aaaa

Se även

redigera

Referenser

redigera