Henrik Laurentius Westin

svensk teaterledare, författare, översättare och ämbetsman
(Omdirigerad från Henrik Westin)
Henric Laurentius Westin - from Svenskt Porträttgalleri II.png

Henrik Laurentius Westin, född den 6 oktober 1824 i Stockholm, död den 10 april 1899 i Göteborg, var en svensk teaterledare, författare, översättare och ämbetsman.

Han blev 1842 student i Uppsala, där han var med i Juvenalernas krets. Westin avlade 1845 hovrätts- och kameralexamen, och befordrades efter tjänstgöring i kämnärs- och rådhusrätterna i Stockholm samt i Svea hovrätt 1853 till fiskal i Svea hovrätt och 1856 till assessor. 1859 utnämndes han till landssekreterare i Göteborgs och Bohus län, samtidigt som han blev en framträdande person i Göteborgs umgängesliv. I april 1881 förordnades Westin (med titeln överintendent) till chef för Kungl. Maj:ts hovkapell och teatrar (Operan och Dramaten), en befattning som han innehade till juli 1883, då han återgick till sin landssekreterartjänst (och avböjde samtidigt ett erbjudande om att bli landshövding på Gotland).

Den konstnärliga ledningen av de kungliga teatrarna under Westins chefskap var utmärkt, och stor energi ägnades i synnerhet åt operan, där man satte upp nya stycken som blev långvariga på repertoaren (till exempel "Konung för en dag", "Nordens stjärna" och "Mefistofeles"), men hans tvååriga ledarskap innebar inga ekonomiska framgångar.

Westin var ledamot av den s.k. vägkommitten (1880) och av kommittén för avgivande av förslag till nybyggnad för riksdags-, bank- och teaterhus (1883), samt från 1866 ledamot och från 1884 vice ordförande i direktionen över Göteborgs hospital.

Som översättare framträdde Westin med bland annat Caspar Paludan-Müllers Abels död (1859), Pietro Cossas Nero (1882), Alphonse de Lamartines Jocelyn (I, 1882), Victor Hugos Ruy Blas (1883) och Marion Delorme (1885), vilka tre sistnämnda vann hedersomnämnande i Svenska Akademien, Richard Brinsley Sheridans Rivalerna och Skandalskolan, Edmond Gondinets En parisare (1886), Francesco Petrarcas Afrika (1889). Hans originalarbete En resa till Italien år 1865 utkom först 1919 (med förord av Sven Hedin).

1885 blev han ledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamfundet i Göteborg (ordförande där 1888-90). Han blev riddare av Nordstjärneorden 1869 och kommendör av första klassen av Vasaorden 1886. Han var gift med Maggie Gibson och halvbror till Jakob Westin.

KällorRedigera