Gustaf Boije

svensk militär
(Omdirigerad från Gustaf Reinhold Boije)

Gustaf Reinhold Boije af Gennäs, född 1769 och död 1836, var en svensk friherre och militär, kusin till Johan Ludvig Johansson Boije.

Boije gjorde sig känd för stor tapperhet i Gustaf III:s ryska krig men tog på grund av ackortstvist avsked 1802. 1805 gick han på nytt i svensk militär tjänst, och bevistade fälttågen i Pommern 1805 och 1807. Han blev därefter överste och överadjutant hos kungen och verkställde vid krigsutbrotten den ryktbara arresteringen av den ryske ministern Frans David Alopaeus. Vid gardesregementas landstigningsförsök vid Helsinge hade Boije befälet. Han deltog även i de följande fälttågen och befordrades till generallöjtnant.

Boije, som alltid haft dåliga affärer, rymde 1825 ur landet, efterlämnade stora skulder och dog fattig i Finland.

KällorRedigera