Rum

område inom tillgängligt utrymme
(Omdirigerad från Gemak)

Rum är i arkitekturen en abstrakt term för att beskriva en avgränsad yta som ger en känsla av inneslutenhet. Mer fysiskt sett är det en på olika sätt urskiljbar del av en byggnad, oftast avgränsad av innerväggar, men ibland även av markeringar i golvet genom olika material eller olika nivåer.

Ett japanskt rum.
Ett yttre rum i en park.
För andra betydelser, se Rum (olika betydelser).

Rum i en byggnadRedigera

Enligt svenska "Tekniska nomenklaturcentralen" betyder rum i ett hus eller en byggnad ett beträdbart utrymme, vilket är avgränsat genom golv, väggar och tak, till exempel bostadsrum.[1] Det finns även andra benämningar för dylika utrymmen som gemak eller kammare.

Yttre rumRedigera

Som yttre rum betecknas ett rum som i motsats till inre rummet inte är skyddat mot klimatpåverkan. Det yttre rummet är på sätt och vis förlängning av det arkitektoniska inre rummet och omfattar bland annat terrasser, trädgårdar, vägar, parker, lekplatser, torg och platser (jämför offentligt rum).[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Plan- och byggtermer 1989, Tekniska nomenklaturcentralen, sida 99, ISBN 91-7196-089-9
  2. ^ Gabriele Wendorf/Doris Felbinger/Bettina Graf/Sabine Gruner/Helga Jonuschat/Olaf Saphörster: Von den Qualitäten des Wohnumfeldes zur Lebensqualität? Das Konzept des „Atmosphärischen“ als Ausgangspunkt einer integrierten Theorie. S.10,1 In: Discussion paper Nr. 11/04, Februar 2004, Zentrum für Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin.