Gallupundersökning

(Omdirigerad från Gallup)

En gallupundersökning är en statistisk metod för att mäta den allmänna opinionen. Metoden uppfanns av den amerikanske sociologen George Gallup, som arbetade med marknadsundersökningar och grundade American Institute of Public Opinion år 1935. Gallups metod fick ett mycket stort genomslag, och i Sverige blev gallupundersökning eller bara gallup en vanlig term för en opinionsundersökning.

Fram till mitten av 1980-talet genomfördes gallupundersökningar genom att undersökarna knackade dörr hos potentiella deltagare i undersökningen. Sedan dess görs undersökningarna vanligtvis via telefon, då slumpvis valda nummer rings.

Det svenska Gallupinstitutet var verksamt under åren 1941-54. Det ersattes därefter av Svenska institutet för opinionsundersökningar SIFO.