Gärningsman

juridisk term för den som begått en brottslig gärning
(Omdirigerad från Gärningsmannen)

Gärningsman eller gärningskvinna, är en juridisk term för den som begått en brottslig gärning eller som på grund av sin starka medverkan i brott är att anse såsom delaktig i brottet i egenskap av medgärningsman.

medeltiden betydde ordet gärningsman hantverkare. Termen gärningsmän omnämns synonymt med hantverkare fram till sent 1800-tal. I husförhörslängderna från bl.a. Småland pratas om socknens gärningsmän, här omnämns bl.a. sockenskräddaren som gärningsman.

Se ävenRedigera