Gärningsman

juridisk term för den som begått en brottslig gärning
(Omdirigerad från Gärningsmannen)

Gärningsman, är en juridisk term för den som begått en brottslig gärning eller som på grund av sin starka medverkan i brott är att anse såsom delaktig i brottet i egenskap av medgärningsman.

medeltiden betydde ordet gärningsman hantverkare. Termen gärningsmän omnämns synonymt med hantverkare fram till sent 1800-tal. I husförhörslängderna från bland annat Småland finns noterat om socknens gärningsmän, här omnämns bland andra sockenskräddaren som gärningsman.

Se även Redigera