Kräfta, trädkräfta eller fruktträdskräfta är resultatet av ett svampangreppfruktträd. Det bildas öppna, insjunkna sår, svulster och ringar i barken. Med tiden "stryps" trädet eftersom närings- och vätsketillförsel upphör och trädet vissnar ned.

Trädkräfta på äppleträd, Göteborg.
Trädkräfta på stam av äppleträd, Göteborg.

ReferenserRedigera