Fruktodling, ibland kallat fruktträdgård, är en plantering av träd och buskar med avsikten att producera mat, främst frukt men även bär och nötter, för kommersiell produktion. De flesta fruktodlingar som förekommer i den tempererade zonen är strukturerade utifrån ett regelbundet rutsystem på en klippt eller betad gräsmatta eller med bar jord för att göra underhållet och plockningen enkel och effektiv.

Citronodling i Övre Galileen i Israel.

Fruktodlingar förekommer även som en del av större trädgårdar och kan där både hållas av estetiska som produktiva skäl.[1] Även om fruktträdgård kan vara synonymt med fruktodling så är det första oftare i mindre skala och kan oftare hållas av icke-kommersiella skäl.

I den tempererade zonen placeras fruktodlingar ofta i närheten av vattensystem, där klimatextremerna hämmas och blomningen fördröjs till den årliga frosten har upphört.

Se även Redigera

Noter Redigera

Artikel baseras på en översättning av engelskspråkiga wikipedias artikel [Orchard] läst 2015-09-06
  1. ^ Luther Burbank. Practical Orchard Plans and Methods: How to Begin and Carry on the Work. The Minerva Group. ISBN 1-4147-0141-1 

Externa länkar Redigera