Fredentorps begravningsplats är en begravningsplats i Lund belägen mellan Kävlingevägen och Södra stambanan cirka 4 kilometer norr om Lunds centrum.

Den ganska nya begravningsplatsen omfattar i sin första etapp 12 hektar mark, men totalt finns 36 ha mark reserverad i stadsplan, inklusive plats för tillkommande byggnader. Den första etappen invigdes våren 1985. Men en mindre del togs i bruk redan under vintern 1983 som begravningsplats för 2 100 personer avlidna under medeltiden vilka tidigare varit begravda i medeltidskyrkan Sankt Stefan och mark som grävdes ur i kvarteret Repslagaren.

Enskilda gravplatser finns för både kistgravar och urngravar. Efter överenskommelse kan delar av begravningsplatsen användas av andra trosbekännare än kristna.

Bland kända personer som ligger begravda på Fredentorp märks fysikern och folkbildaren Hans-Uno Bengtsson.

Externa länkarRedigera