Ett fonetiskt alfabet eller en ljudskrift är ett alfabet, som används inom fonetiken, när man ska notera (även kallat transkribera) individens ljud i det mänskliga talet. Det finns många av dessa:

  1. Vetenskapligt och internationellt är det mest allmänna det internationella fonetiska alfabetet (IPA).
  2. På internet förekommer även SAMPA och dess utökning X-SAMPA, som är ASCII-teckenbaserade varianter av IPA.
  3. Landsmålsalfabetet (Svenska dialektalfabetet)
  4. Dania (Danskt dialektalfabetet)
  5. Norvegia (Dialektalfabetet för norska dialekter)

Se även redigera