Fiskmat är foder som ges till fisk i fångenskap, exempelvis till akvariefiskar eller odlad matfisk. Fodrets sammansättning är anpassat till huruvida fiskarten är en rovfisk eller ej, och är ofta utformat som torrfoder i form av pellets, granulat eller flingor. Förutom torrfoder ges framförallt akvariefiskar ibland även levandefoder, frystorkat foder eller djupfryst foder.

Olika typer av foder för akvariefiskar: överst i de vänstra raden ses torra fodertabletter, och därunder frystorkade så kallade "röda mygglarver", alltså vattenlevande larver av fjädermyggor. Överst i den högra raden ses en kub frystorkade Tubifex-maskar, och längst ned i båda raderna torkat så kallat flingfoder.