Finlands diskrimineringsombudsman

diskrimineringsombudsman i Finland
(Omdirigerad från Finlands minoritetsombudsman)

Minoritetsombudsmannen är en myndighet vars grundläggande uppgift är att främja etniska minoriteters och utlänningars ställning, likabehandling och rättsskydd samt goda etniska förhållanden i Finland. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel.

Minoritetsombudsmannen övervakar att ingen etnisk diskriminering sker enligt lagen om likabehandling samt att utlänningarnas rättigheter förverkligas i Finland. Minoritetsombudsmannen verkar och påverkar på olika sätt för att förhindra etnisk diskriminering och för att främja likabehandling samt ingriper i diskriminering med utlåtanden och ställningstaganden.

Minoritetsombudsmannens ställning är självständig och oberoende. Administrativt finns minoritetsombudsmannens byrå i anslutning till inrikesministeriet.

Sedan 2010 är Eva Biaudet minoritetsombudsman.

Externa länkarRedigera