Förvanskning av urkund (14 kapitlet, 2 § brottsbalken), eller ringa urkundsförfalskning, brott som ger påföljden böter eller fängelse i maximalt sex månader.

Exempel på urkunder som kan förvanskasRedigera