För andra ebetydelser, se Eclipse.
Förmörkelser på jorden och månen på grund av blockering av solen.

En eklips (av grekiska ekleipsis, "övergivande") är när en himlakropp syns mycket mindre eller inte alls, för att ljuset till den (tillfälligt) blockeras av en annan himlakropp, som vid månförmörkelse, eller för att ljuset från den blockeras av en annan himlakropp, som vid solförmörkelse. Eklipser har åtminstone sedan antiken förknippats med magiska föreställningar och i ett flertal kulturer har man beräknat tidpunkt för kommande eklipser. Totala månförmörkelser sker åtskilliga gånger på ett sekel, medan nästa totala solförmörkelse, efter 1954, blir synlig i Sverige först år 2126.

Solförmörkelse