Sötvatten

vatten som har tillräckligt låg salthalt för att vara drickbart
(Omdirigerad från Färskvatten)

Sötvatten eller färskvatten är vatten som har tillräckligt låg salthalt för att vara drickbart, men anger inte om det är tjänligt som dricksvatten i övrigt. I allmänhet avser det vatten med en salthalt under ca 0,05 % (se Salinitet). Vattnet i all nederbörd är sötvatten. Totalt utgör sötvatten ungefär 2,5 % av allt vatten på jorden, och nästan allt sötvatten är antingen grundvatten eller fruset.

Sötvattenkran i en schweizisk by

Grundvatten utgör ungefär 30 % av allt sötvatten medan knappt 69 % är fruset till is i bland annat inlandsis, shelfis och glaciärer. Drygt 1 % av sötvatten, eller 0,032 % av allt vatten, finns i insjöar och vattendrag.[1]

Sötvatten är en bristvara i stora delar av världen.

Framställning av sötvatten från saltvatten, genom avsaltning, kräver energi och är en kostsam lösning på vattenbrist.

En biologisk organism som lever i sötvatten sägs vara limnisk, men anger egentligen bara att den främst förekommer i inlandsvatten.

Se även redigera

Referenser redigera