Ekman är ett efternamn som innehas av många släkter, de flesta utan inbördes samband.

Kända EkmansläkterRedigera

Svenskt biografiskt lexikon har upplysningar om sex kända Ekmansläkter.[1] De benämns där

En känd släkt från Stockholm:

Utöver dessa släkter finns en relativt känd Ekmansläkt från Vännebo i Grangärde socken i Dalarna och en annan från Näshults socken i Småland.

Ekman (Drysander)Redigera

Släktens förste kände medlem Erik Bertilsson (Ericus Bartoldi), död 1550, var först munk i Skänninge, men blev efter reformationen luthersk präst och slutligen kyrkoherde i Ekebyborna i Östergötland. Sonsönerna Eric och Petrus, båda kyrkoherdar, tog sig namnet Drysander, bildat genom en latinisering av födelseorten, byn Ekeby vid sjön Boren. Eric Drysanders son Jonas Drysander (1635-1679) blev godsförvaltare och ändrade namnet till Ekman.

En sentida ingift medlem av denna släkt var botanisten Elisabeth Ekman, född Åkerhielm (1862-1936).[8]

De utdöda adliga ätterna Gripenstierna och Gripenmarck stammade båda från Petrus Drysander, Eric Drysanders yngre bror.[2][9]

Ekman från Västmanland-DalarnaRedigera

Ekman från Västmanland/Dalarna anses härstamma från Husby socken där det under 1600- och 1700-talet fanns en Ekmansläkt bördig från gården Ekvallen, som tidigare hette Torkishol under Stephanus Olai Bellinus ägo. Släktens förste kände medlem Anders Ekman, som var ingift i Bellini släkt och tog över gården, var borgare i Lindesberg och anges i kyrkböckerna vara född i Husby socken 1678.[10]

Till Västmanland-Dalana släkten hörde arkitekten Frithiof Ekman (1871–1941).[5]

Ekman från DalstorpRedigera

Ekman från Dalstorp härstammar från fogden vid mitten av 1600-talet Peder Håkansson i Dalstorps socken. Bland hans barn tog sig flera, däribland borgmästaren Håkan Ekman namnet Ekman. Bröderna stavade namnet Eekman, en syster Eckman, senare användes stavningen Ekman. Försök har gjorts att knyta samman släkten med Göteborgssläkten Ekman, då flera namn i de tidiga generationerna förekommer i båda släkterna, men ingen koppling har hittats.[11]

Ekman från SkåneRedigera

Till Skånesläkten Ekman hörde[6]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Noter
Källor
  • Oscar Mannström (red); Oscar Ekman - en minnesbok 1812-1907, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1922
  • Arne Munthe, fil dr; Släkten Ekman - Handelshuset Ekman & Co:s föregångare, John Antonssons Boktryckeri, Göteborg 1958
  • Svenska släktkalendern 1962, red. fil lic Torsten Dahl, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1962 s. 178-185
  • Sveriges dödbok 1947-2003, (CD-ROM version 3.0), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 2005
  • Göteborgare, [andra samlingen], kammarherre Magnus Lagerberg, Åhlén & Åkerlunds Förlag, Ernfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm 1914 s. 160 >>
  • Det gamla Göteborg: lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag - staden i väster, Första delen, C R A Fredberg (1921), Faksimil med omfattande kommentarer och tillägg, Sven Schånberg, Arvid Flygare, Bertil Nyberg, Walter Ekstrands Bokförlag 1977 ISBN 91-7408-015-6 s. 861
  • Svenska släktkalendern 1914, Gustaf Elgenstierna, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1913 s. 178
  • Släkten Ekman : Handelshuset Ekman & Co:s föregångare, fil dr Arne Munthe, utgiven av Ekman & Co, Göteborg 1958